NRP 2020

Ulusal Radyofarmasi Kursu teknik sebeplerden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kursumuzun düzenleme tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler sayfamızda yayınlanacaktır.

Bu kurs programı; nükleer tıp bölümlerinde görüntüleme ve tedavi amacıyla hastalara verilmekte olan radyofarmasötiklerin hazırlanmasından sorumlu sıcak laboratuarlarda çalışan sağlık personelini uyulması gereken kurallar, temel bilgiler, moleküler görüntüleme, radyonüklid terapi ve radyasyon güvenliği konularında eğitmek amacıyla planlanmıştır.

Organizasyon Komitesi Adına

Prof. Dr. Perihan Ünak