DUYURULAR

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek “Uygulamalı Radyofarmasi Kursu” başlıklı 4 günlük bir eğitim faaliyeti teknik sebeplerden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kursa başvuruda bulunmak isteyen kişilerin http://nrp.ege.edu.tr/ web adresinde yer alan kayıt formunu doldurması gerekmektedir. “

Bu kurs programı; nükleer tıp bölümlerinde görüntüleme ve tedavi amacıyla hastalara verilmekte olan radyofarmasötiklerin hazırlanmasından sorumlu sıcak laboratuarlarda çalışan sağlık personelini uyulması gereken kurallar, temel bilgiler, moleküler görüntüleme, radyonüklid terapi ve radyasyon güvenliği konularında eğitmek amacıyla planlanmıştır.

Hasta güvenliğini yakından ilgilendiren bu program; sağlık kuruluşlarında radyofarmasötik alanında çalışanlar ve radyofarmasötik endüstrisinde çalışanlar olmak üzere iki ana grubun eğitimini amaçlamaktadır. Kursiyerlerin lisansüstü öğrencileri ile genç araştırmacı ve uzmanlara (35 Yaş altı katılımcılar) (Ezcacılık, Fen, Tıp Fakülteleri) olmaları gereklidir. Kurs sonunda başarılı kursiyerlere katılım belgesi verilecektir.

TUBİTAK 2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programından destek alınması durumunda, kursa katılım ücretsiz olup kursa başvuruda bulunmak isteyen kişilerin http://nrp.ege.edu.tr/ web adresinde yer alan kayıt formunu doldurması gerekmektedir.

Kurs programı ve kurs ile ilgili detaylı bilgiler http://nrp.ege.edu.tr/ web adresinde yer almaktadır.

Koşullar

1. Kursun düzenlendiği il dışından katılmak

2. 35 Yaş altı olmak

3. Fen, Eczacılık, Tıp dallarında lisansüstü öğrencileri ile genç araştırmacı ve uzman olmak

Genç Araştırmacı: 35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri

Uzman: 35 yaş altı, en az yüksek lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde uzman statüsünde çalışan veya Sağlık bilimlerinde uzmanlık eğitimini tamamlamış kişileri

Kapsam

1. Konaklama ve İaşe

2. Yol Ücreti

2. Kırtasiye ve laboratuvar sarf malzeme desteği

Önemli Hususlar

Düzenlenecek olan etkinlik için “2237-A- Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” başvuru yapılacaktır. Destek verilmesi halinde Düzenleme Kurulu’na yapılmış olan destek başvuruları değerlendirilerek, belirlenen katılımcılara yol, konaklama ve iaşe giderleri karşılanacaktır.

Konuyla ilgili iletişim için uygulamali.radyofarmasi.kursu@gmail.com adresinden Halime Ural (Lavinia Travel)  ile temasa geçilebilir.