DÜZENLEME KURULU

Başkan

Prof. Dr. Perihan ÜNAK
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar AD.

Üyeler

Prof. Dr. Yakup YÜREKLİ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD.

Prof. Dr. Türkan ERTAY
Dokuzeylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD.

Prof. Dr. Gülay ALTUN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD.